Bent Lyngberg

Charlotte Neel er et forholdsvis ubeskrevet blad, hun debuterede på K.E. i 2008, og det er en glæde at kunne præsentere hendes første og velfortjente soloudstilling.

Vi lever i en overflodstid af billeder, som kommer til os hurtigere end nogensinde, og vi har set mange af disse gjort til motiver for kunstneriske udfoldelser. Størstedelen af disse adaptioner lider under manglen på at være gennemlevede billeder, gratis billeder uden personligt engagement, og forbliver således personlige fascinationer.

Kunsten at omgås sin fascination af de store emner og samtidigt gennem en abstraktion over et motiv med bibeholdelse af motivets bestanddele, er at bevare en uskyld overfor betydningsladethed og symbolik. Dette er en vanskelig balancegang fordi enderesultatet er transformationen af et motiv til maleri, og som forbliver dette, nemlig et maleri.

Charlotte Neel mestrer denne vanskelige kunst allerede på så tidligt et tidspunkt i sin karriere, at gøre sit maleri personligt på trods af mulige referencer som dog blot ligger i det maletekniske. Hun formår netop dette at neutralisere indholdets mulige betydningsladethed gennem indsnævring af sit motivvalg til det enkle og gennem uventede sammenstillinger, hvor hvert element bærer sin egen historie, og derfor som et hele undviger en bestemmende repræsentation.

Neels malerier er ekspressionistiske, og hendes umiddelbare tilgang til og behandling af sine materialer understreger en vigtig pointe, nemlig den at hvis man forsøger at skabe en stil eller raffinere sin malemåde, går det umiddelbare og intensiteten tabt, og med det uskylden.

Selve maleriets kraft ligger i at bevare den pirring som ikke giver alt fra sig, men engagerer beskueren i det felt af muligheder, hvor motivet krydser betydninger.

 

Bent Lyngberg